FORDOM
91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 109 | 42 255 56 46

Witaj na stronie firmy

FORDOM


Administrowanie i Zarządzanie Budynkami


Zapraszamy do kontaktu Wspólnoty MieszkanioweOd ponad dwudziestu lat świadczymy usługi w zakresie administrowania i zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. Rozpoczęliśmy działalność w sierpniu 1997 roku. Przez ten okres nabraliśmy sporego doświadczenia, przezwyciężając spotykane na każdym kroku problemy i niejasności formalne wynikające z krótkiego czasu obowiązywania Ustawy o Własności Lokali. Oferujemy Państwu swoje usługi jako administratora lub Zarządcy nieruchomości będącej Państwa własnością. W skład naszych usług wchodzi wykonywanie wszelkich prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Państwa nieruchomości. Przedstawiamy następujący zakres obowiązków naszej firmy: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Prowadzenie księgowości wpływów i wydatków nieruchomości, przygotowywanie zestawień księgowych w okresach miesięcznych i przedstawianie ich do weryfikacji upoważnionym osobom do 25-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, a także przygotowywanie rocznych rozliczeń celem przedłożenia na zebraniu Właścicieli; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Rozliczanie opłat z tytułu bieżącej eksploatacji (rozliczenia zużycia wody i inne), a także dokonanych konserwacji i remontów w proporcjach wynikających z udziałów nieruchomości poszczególnych Właścicieli, w oparciu o ustalone przez zebranie Właścicieli zasady, oraz informowanie wszystkich Mieszkańców o przypadających na nich opłatach; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Przygotowywanie planu remontów i budżetu nieruchomości na bieżący rok celem zatwierdzenia przez zebranie Właścicieli; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Dokonywanie niezbędnych przeglądów elementów nieruchomości; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Rozpoznanie rynku w zakresie firm wykonujących usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości i w zakresie wyboru technologii wykonania konkretnych prac; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Zbieranie ofert wykonawców prac remontowych w nieruchomości i prowadzenie z nimi negocjacji cenowych, oraz przygotowanie umów na wykonanie prac, w celu przedłożenia do podpisu upoważnionym osobom. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Nadzorowanie wykonania wszelkich konserwacji, jak również wszelkich uchwalonych przez Właścicieli remontów; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Prowadzenie bieżącej administracji nieruchomości - dokonywanie przeglądów stanu higienicznego posesji, nadzorowanie pracy dozorcy oraz innych czynności związanych z codzienną eksploatacją nieruchomości; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________   •  Wykonywanie wszystkich innych prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami usługowymi działającymi w branży budowlano - instalacyjnej. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 jesteśmy niemal bez przerwy do Państwa dyspozycji, a telefon komórkowy, zapewnia pomoc w razie awarii przez całą dobę, również w niedziele i święta.


Kontakt FORDOM


Adres: 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 109

Telefon: 42 255 56 46
Adres e-mail: fordom@fordom.pl
Godziny otwarcia: pn-pt: 8.00 - 16.00
REGON 471578932; Nr licencji 14959